28. 10. mamy z powodu technicznych ZAMKNIĘTE. Twoje zamówienia będą realizowane w piątek 29. 10. Dziękujemy za zrozumienie.

Rozcestník

Chcesz na święta pakować do kartonów i taśm z własnym brandingiem? 6 terminów, do kiedy zamówić opakowania na zamówienie

Polityka prywatności

Administratorem tej witryny jest firma Secupack s.r.o. z siedzibą Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad, REGON: 28287592 zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, oddział C, wpis 58766. Dalej tylko „administrator“ lub „my“. Spółka jest zapisana w rejestrze Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod nr 00063648 / 001.

Prosimy o zapoznanie się z ochroną danych osobowych, zasadami i prawami, które należą się w związku z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wolnym przepływem tych danych) – dalej „RODO“ lub „Rozporządzenie“.

Jako nasz klient, Internauta stron top-opakowania.pl lub odbiorca newsletterów, powierzasz nam swe dane osobowe. My jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę i bezpieczeństwo,  ustalamy, w jaki sposób są opracowywane i w jakim celu, przez jaki okres i wybieramy ewentualnych następnych administratorów, którzy nam z przetwarzaniem danych pomagają.

W jaki sposób się z nami skontaktować?

Kiedykolwiek można się do nas zwrócić pod nr tel. +48 334 454 612 lub pod adresem email: info@top-opakowania.pl

1. Oświadczenie

Oświadczamy, że jako administrator Twoich danych osobowych przestrzegamy wszystkich obowiązków prawnych wymaganych przez obowiązujące prawo, w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych i RODO, oraz że:

  • Przetwarzamy i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie z ważnych przyczyn prawnych, i to przede wszystkim w szczególnie uzasadnionym interesie, podczas wykonania umowy, obowiązku ustawowego czy udzielenia zgody,
  • pełnimy obowiązek informowania według artykułu 13 RODO jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych,
  • umożliwimy Ci oraz będziemy Cię wspierać podczas roszczenia i wykonywania Twoich praw zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO.

2. Zakres danych osobowych i cele przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam sam przekażesz i to z następujących powodów (do spełnienia następujących celów):

Świadczenie usług i wykonanie umowy

Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, email, telefon, ewentualnie adres korespondencyjny niezbędnie potrzebujemy do wykonywania umowy – Zakup towaru i opracowanie zamówienia, reklamacje towaru i rozpatrzenie reklamacji.

Terminy przetwarzania

Przechowujemy dane osobowe przez cały okres przedawnienia, chyba, że prawo przewiduje dłuższy okres ich przechowywania lub nie wskazaliśmy w konkretnych przypadkach inaczej.

Marketing – przesyłanie biuletynów handlowych oraz newsletterów

Dane osobowe: e-mail, imię i nazwisko są wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego - wysyłania biuletynów handlowych oraz newsletterów. Jeżeli jesteś naszym klientem, robimy tak z naszego uzasadnionego interesu, ponieważ wierzymy, że jesteś zainteresowany naszymi wiadomościami przez 5 lat od ostatniego zamówienia.

Księgowość - obowiązek prawny

Jeśli jesteś naszym klientem, Twoje dane osobowe (informacje rozliczeniowe na fakturze) są bezwzględnie konieczne, aby spełnić ustawowy obowiązek wystawiania i rejestrowania dokumentów podatkowych.

Inni odbiorcy danych osobowych

Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy spedycyjne oraz inne osoby zaangażowane w dostawę towarów lub realizację płatności wynikających z umowy kupna-sprzedaży, a także osoby świadczące usługi techniczne związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym obsługą oprogramowania i przechowywaniem danych.

Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych mogą być organy podatkowe lub inne właściwe organy w przypadkach, w których administrator jest do tego zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

 

3. Twoje prawa w odniesieniu do ochrony danych osobowych

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw. Jeśli Państwo chcą skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktujcie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@top-opakowania.pl. Aby zabezpieczyć Państwa będziemy starali się reagować bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z GDPR mamy na to maksymalnie 1 miesiąc, ale postaramy się to zrobić szybciej. O podjętych działaniach zawsze poinformujemy Państwo drogą mailową.

W tym kontekście należy pamiętać, że w niektórych przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Państwa żądania w całości lub w części. Będzie to miało miejsce w szczególności w przypadku, gdy Państwa żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nieracjonalne, zwłaszcza z powodu jego powtarzalności. W takich przypadkach możemy obciążyć Państwa uzasadnioną opłatą uwzględniającą koszty administracyjne związane z dostarczeniem żądanej informacji lub komunikacji lub z podjęciem żądanego działania. Albo w ogóle odmówić spełnienia prośby. Uważamy ale, że tak się nie stanie.

Jeśli otrzymamy Państwa wniosek, ale będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy poprosić Państwa o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości.

Prawo dostępu do swoich danych osobowych

Na Państwa życzenie udokumentujemy, jakie dane osobowe przetwarzamy t i dlaczego.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli coś się zmieni w Państwa sprawie lub stwierdzą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądać zmiany, poprawienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niedokładnie lub że przetwarzamy je niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, aby wszystkie Twoje dane zostały usunięte, lub jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu, możesz skorzystać z tego prawa. W takim przypadku bezzwłocznie ograniczymy przetwarzanie danych do czasu rozstrzygnięcia Państwa sprzeciwu. Mogą Państwo ograniczyć zakres danych osobowych lub cele ich przetwarzania (np. wypisując się z newslettera ograniczają Państwo cel przetwarzania do wysyłania informacji handlowych).

Prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym)

Innym prawem, które Ci przysługuje, jest prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym). Nie chcemy o Tobie zapomnieć, ale masz prawo do tego, jeśli chcesz, w takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe z naszego systemu i z systemu wszystkich podwykonawców.

W niektórych przypadkach jesteśmy związani obowiązkiem prawnym i na przykład musimy przechowywać dokumentację wydanych dokumentów podatkowych przez okres czasu określony przez prawo. W takim przypadku usuwamy wszystkie takie dane osobowe, które nie są związane inną regulacją prawną.

Prawo do przenoszenia informacji

Zgodnie z art. 20 GDPR, użytkownik ma również prawo do przekazywania przetwarzanych informacji w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Wycofanie zgody

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uważasz, że nie traktujemy Twoich danych zgodnie z prawem, masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli najpierw poinformujesz nas o tym podejrzeniu, abyśmy mogli coś z tym zrobić i naprawić wszelkie wykroczenia.

 

4. Wniosek

Wysyłając zamówienie lub odpowiedni formularz, potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz w całości warunki Polityki Prywatności.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany tych warunków. Nową wersję polityki prywatności opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 25.5.2018 r.
 

Doradzimy Ci

Na Twoje zapytania w godzinach pracy odpowiemy w ciągu 2 godzin. Z opakowaniami posiadamy 10 letnie doświadczenia i podzielimy się nimi z Tobą na blogu.
Przeczytaj nasze rady

Gwarancja zadowolenia

Jeżeli nie będziesz zadowolony z towaru, sami go odbierzemy i zwrócimy Ci pełną cenę.

Rabat przy każdym zamówieniu

Za każde wydane 15zł oferujemy rabat 0,1% aż do wysokości 10%