Rozcestník

Jesteśmy online.Połączenie: +48 334 454 612
Pusty koszyk
 

Zasady ochrony danych osobowych SECUPACK s.r.o.

Niniejsze zasady obowiązują od 11. 10. 2021.

W niektórych przypadkach możemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Wówczas przetwarzanie danych podlega następującym zasadom.

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli jesteś (i) naszym klientem, (ii) pracownikiem lub członkiem organu statutowego naszego klienta, (iii) skontaktowałeś się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, chatu lub internetowego formularza kontaktowego itd., (iv) przekazałeś nam swoje dane osobowe w inny sposób lub (v) korzystasz z naszych stron internetowych www.top-obaly.cz, www.top-obaly.sk lub www.top-opakowania.pl.

W tym dokumencie dowiesz się:

 1. kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 2. w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres przetwarzane są Twoje dane osobowe,
 3. jakie konkretnie dane osobowe są przetwarzane,
 4. kto ma dostęp do Twoich danych osobowych (inni odbiorcy),
 5. jakie przysługują Ci prawa i inne ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiedzialny jest administrator. Administratorem Twoich danych osobowych jest w tym przypadku spółka SECUPACK s.r.o., REGON (IČO): 28287592, z siedzibą Syrovice č.p. 688, 664 67 Syrovice, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod sygn. akt C 58766 prowadzonym przez Sąd Krajski w Brnie.

Administrator danych może być dalej określany jako "my", a osoba, której dane dotyczą, może być określana jako "Ty".

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@top-opakowania.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i przechowujemy je przez okres czasu określony poniżej.

a) Prowadzenie konta klienta, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji

Jeżeli założyłeś u nas konto klienta i/lub złożyłeś u nas zamówienie, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia naszych wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy. W tym celu dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania umowy lub do czasu wykonania wszystkich Twoich poleceń, a ponadto przez okres trzech lat od zakończenia stosunku umownego.

b) Obsługa Twoich zapytań i żądań

Jeśli skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem czatu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia Twojego żądania. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez okres realizacji Twojego żądania i następnie przez okres trzech lat.

c) Przesyłanie informacji handlowych

Jeśli jesteś naszym klientem, przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych, ofert usług lub ankiet zadowolenia. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji handlowych, możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub kwestionariusza zadowolenia, zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem zamówienia. Możesz również zrezygnować z subskrypcji klikając na link w każdym indywidualnym newsletterze lub e-mailu z ankietą. W tym celu przetwarzamy dane osobowe do momentu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.

Informacje handlowe możemy wysyłać do Ciebie również w przypadku, jeżeli zgłosiłeś się do naszego newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z nami lub wypisując się z newslettera. Z subskrypcji możesz zrezygnować poprzez kliknięcie na link w każdym newsletterze. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu właśnie do czasu wycofania Twojej zgody.

d) Ukierunkowanie reklamy

Jeżeli jesteś naszym klientem, możemy Twoje dane osobowe przetwarzać również w celu marketingu bezpośredniego i profilowania. Profilowanie wykorzystujemy do analizowania tego, co od nas zakupiłeś, co służy do lepszego kierowania naszej reklamy i naszych usług, oraz do zaoferowania Ci tego, co naprawdę Cię interesuje.

W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i profilowania. Jeżeli skontaktujesz się z nami pod adresem e-mail info@top-opakowania.pl i wyrazisz swój sprzeciw wobec takiego przetwarzania, zaprzestaniemy takiego przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do chwili wniesienia sprzeciwu w wyżej wymieniony sposób.

e) Wypełnianie obowiązków prawnych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych, np. księgowych i podatkowych W tym celu dane osobowe przetwarzamy przez okres wymagany przepisami prawa.

f) Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów

Dane osobowe przetwarzamy w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. w celu ochrony naszych stron internetowych oraz systemów informatycznych przed atakami cybernetycznymi i innymi nadużyciami. W tym celu dane osobowe przetwarzamy przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej, lub zachodzi uzasadniona potrzeba przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres w związku z konkretnym przypadkiem.

g) Przypomnienie o opakowaniach

W celu ulepszenia naszych usług i Twoich doświadczeń jako klienta oferujemy nową usługę przypominania o opakowaniach. Na podstawie tego, jakie produkty u nas zamówiłeś, po pewnym czasie możemy wysłać do Ciebie przypomnienie z zapytaniem, czy nie potrzebujesz zamówić dalsze materiały do pakowania, abyś o nich nie zapomniał. Przypomnienie wyślemy do Ciebie tylko w przypadku, jeżeli wyrazisz na to zgodę po złożeniu Twojego zamówienia. Jeżeli udzielisz nam Twojej zgody na przesłanie przypomnienia o zamówieniu opakowań, zgodę taką wykorzystamy tylko do tego jednego przypomnienia. W tym celu dane osobowe przetwarzamy przez czas istnienia Twojej zgody.

h) Personalizacja strony internetowej

W celu ulepszenia naszych usług chcemy również personalizować nasze strony internetowe, abyś mógł znaleźć to, co będzie dla Ciebie przydatne. W tym celu możemy śledzić Twoje zachowanie na naszej stronie, na przykład co lub kiedy ostatnio u nas kupiłeś lub przy pomocy jakiego urządzenia zalogowałeś się. Na podstawie tych informacji możemy zaproponować Ci zakup towarów, które naprawdę Cię interesują, lub przypomnieć Ci, które towary kupiłeś u nas ostatnio. Personalizacji będziemy dokonywać tylko w przypadku, jeżeli wyrazisz na to zgodę. W tym celu dane osobowe przetwarzamy przez czas istnienia Twojej zgody.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi więc:

 1. nasza wzajemna umowa lub Twoje żądanie, jeżeli dane przetwarzamy w celu a) wykonywania umowy lub b) obsługi Twoich żądań i zapytań,
 2. nasz obowiązek prawny, jeżeli dane przetwarzamy w celu e) wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
 3. Twoja zgoda, jeżeli dane przetwarzamy w celu c) przesyłania informacji handlowych a Ty nie jesteś naszym klientem, ale zapisałeś się na nasz newsletter, a ponadto w celu g) przypomnienia o opakowaniach i w celu h) personalizacji stron internetowych,
 4. nasze prawnie uzasadnione interesy we wszystkich pozostałych przypadkach.

Dane osobowe przetwarzamy ręcznie i automatycznie.

Jakie dane przetwarzamy

Poniższa tabela zawiera przegląd kategorii danych osobowych, które możemy przetwarzać, oraz cele, dla których możemy je przetwarzać.

Dane osobowe Cele przetwarzania
Imię i nazwisko, firma Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Obsługa Twoich zapytań i żądań; Przesyłanie informacji handlowych; Kierowanie reklamy; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów
REGON, NIP (IČO, DIČ) Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów; Personalizacja strony internetowej
Adres do korespondencji Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Kierowanie reklamy; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów
Adres do faktury Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Kierowanie reklamy; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów
Adres e-mail Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Obsługa Twoich zapytań i żądań; Przesyłanie informacji handlowych; Kierowanie reklamy; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów; Przypomnienie o opakowaniach; Personalizacja strony internetowej
Adres IP Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów
Numer telefonu Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Obsługa Twoich zapytań i żądań; Przesyłanie informacji handlowych; Kierowanie reklamy; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów
Numer rachunku i inne dane do transakcji Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów
Dane dotyczące zakupionego towaru, jego ceny i daty zakupu Prowadzenie konta klienta, obsługa zamówienia, obsługa reklamacji; Kierowanie reklamy; Wypełnianie obowiązków prawnych; Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów; Przypomnienie o opakowaniach; Personalizacja strony internetowej
Dane dotyczące tego, przy pomocy jakiego urządzenia logujesz się Personalizacja strony internetowej

 

Jeżeli udostępniasz nam dane osobowe osób trzecich, Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, aby o tym osoba trzecia została w odpowiedni sposób poinformowana i zapoznana z niniejszymi Zasadami.

Kolejni odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym odbiorcom:

 1. organy władzy publicznej,
 2. partnerzy umowni.

Organy władzy publicznej

Twoje dane osobowe udostępniamy organom władzy publicznej tylko na podstawie twojego polecenia a ponadto w przypadkach przewidzianych w przepisach lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich.

Partnerzy umowni

Twoje dane osobowe możemy czasami udostępniać również naszym partnerom umownym, o ile jest to stosowne i proporcjonalne do celu ich przetwarzania.

Narzędzia komunikacji masowej

Twoje dane osobowe możemy udostępniać partnerom, którzy zapewniają dla nas możliwość komunikacji masowej. Udostępniane dane mogą obejmować twoje imię i nazwisko, e-mail, firmę, REGON/NIP (IČ/DIČ), numer telefonu, adres do faktury/korespondencji lub numer rachunku.

Do naszych partnerów umownych w tym zakresie obecnie należą:

 • Mailchimp – z narzędzia mailingowego spółki The Rocket Science Group LLC ze Stanów Zjednoczonych korzystamy w celu przesyłania informacji handlowych. Usługa Mailchimp spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące przetwarzania i przekazywania danych osobowych na podstawie data processing addendum.
 • SMSbrána.cz s.r.o. – z tego narzędzia spółki SMSbrána.cz s.r.o., z siedzibą Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 06719350, zarejestrowanej pod sygn. akt C 103902 przez Sąd Krajski w Brnie, korzystamy w celu przesyłania wiadomości SMS z informacją o możliwości odbioru towaru.
 • Postmark - z narzędzia mailingowego spółki Wildbit, LLC ze Stanów Zjednoczonych korzystamy w celu przesyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, faktur lub potwierdzeń płatności. Usługa Postmark spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące przetwarzania i przekazywania danych osobowych na podstawie data processing addendum.
 • Proof & Reason, s.r.o. z siedzibą Kollárova 703, 508 01 Hořice, IČ: 61679992, zarejestrowana pod sygn. akt C 18409 przez Sąd Krajski w Hradcu Králové. Spółka ta zapewnia dla nas rozwój naszych stron internetowych i zarządzanie bazą danych sklepu internetowego oraz wysyłanie e-maili transakcyjnych (potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie zapłaty za towar, etc.)

Przewoźnicy

Twoje dane osobowe udostępniamy przewoźnikom w taki sposób, abyśmy mogli prawidłowo dostarczyć Twoje zamówienie. Udostępniane dane mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, e-mail, firmę, REGON/NIP (IČ/DIČ), numer telefonu, adres do faktury/korespondencji, numer rachunku lub dane dotyczące zamówienia.

Obecnie korzystamy przede wszystkim z usług następujących przewoźników:

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD) z siedzibą Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101, IČ: 61329266, zarejestrowana pod sygn. akt C 52346 przez Sąd Miejski w Pradze.
 • Česká pošta, s.p. z siedzibą Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 47114983, zarejestrowana pod sygn. akt A 7565 przez Sąd Miejski w Pradze.
 • Raben Logistics Czech s.r.o. z siedzibą Komerční 535, 251 01 Nupaky, IČ: 24705128, zarejestrowana pod sygn. akt C 167512 przez Sąd Miejski w Pradze.
 • 123Kurier, s. r. o. z siedzibą Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, Republika Słowacka, IČ: 46598863

W niektórych przypadkach możemy korzystać również z usług niżej wymienionych przewoźników:

 • CONE Doprava a.s z siedzibą Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25373200, zarejestrowana pod sygn. akt B 1657 przez Sąd Krajski w Ostrawie.
 • Pošta bez hranic PL – usługa świadczona przez spółkę FROGMAN s.r.o z siedzibą Komenského 25, Malenovice, 763 02 Zlín, IČ: 49434624, zarejestrowana pod sygn. akt C 11848 przez Sąd Krajski w Brnie.
 • Firma usługowa Arkadiusz Haśnik z siedzibą Nowa 25, 43-190 Mikołów w Polsce, NIP: 6351671898.
 • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą Mineralna 15, 02-274 Warszawa, PL5260204110
 • PSV Cargo s.r.o. z siedzibą Ulička 119, 664 58 Prace, IČ: 04633563, zarejestrowana pod sygn. akt C 91037 przez Sąd Krajski w Brnie.
 • Kredoline s.r.o. z siedzibą Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 04474007, zarejestrowana pod sygn. akt C90117.

W niektórych przypadkach (np. przesyłka ponadgabarytowa) jesteśmy zmuszeni do skorzystania z usług innego przewoźnika. Również jemu udostępnimy Twoje dane osobowe w taki sposób, aby Twoje zamówienie mogło zostać prawidłowo doręczone, a więc w taki sposób, aby było to stosowne i proporcjonalne do celu ich przetwarzania.

Podmioty świadczące usługi płatnicze

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu realizacji płatności. Udostępniane dane mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, e-mail, firmę, REGON/NIP (IČ/DIČ), numer telefonu, adres do faktury/korespondencji, numer karty płatniczej lub numer rachunku.

Obecnie korzystamy z usług poniższych podmiotów świadczących usługi płatnicze:

 • PayU S.A. z siedzibą 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, NIP: 779-23-08-495, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
 • Fio banka, a.s. z siedzibą Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ: 61858374, zarejestrowana pod sygn. akt B 2704 przez Sąd Miejski w Pradze.
 • ING Bank N.V. - z siedzibą Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zarejestrowana pod sygn. akt A 7930 przez Sąd Miejski w Pradze.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. z siedzibą Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ: 64948242, zarejestrowana pod sygn. akt B 3608 przez Sąd Miejski w Pradze.
 • Komerční banka, a.s. z siedzibą Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zarejestrowana pod sygn. akt B 1360 przez Sąd Miejski w Pradze.

Podmioty świadczące usługi techniczne związane z naszymi stronami internetowymi

W związku z naszymi stronami internetowymi korzystamy z usług podmiotów świadczących usługi techniczne. Udostępniane dane mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, e-mail, firmę, REGON/NIP (IČ/DIČ), numer telefonu, adres do faktury/korespondencji, dane o zakupionych produktach, adres IP lub numer rachunku.

Obecnie korzystamy z usług następujących podmiotów świadczących usługi techniczne:

 • Webstep s.r.o. z siedzibą Celní 17/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 25528262, zarejestrowana pod sygn. akt C 30607 przez Sąd Krajski w Brnie. Spółka ta zapewnia zarządzanie serwerem.
 • 4profit, s.r.o. z siedzibą Na Sádkách 1894, 530 03 Pardubice, IČ: 275 06 550, zarejestrowana pod sygn. akt C 23060 przez Sąd Krajski w Hradcu Králové. Spółka ta zarządza dla nas systemem CRM Vario.
 • Google LLC, z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA. Korzystamy z ich usług Google GSuite oraz Google Analytics. Spółka spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie przetwarzania i udostępniania danych osobowych na podstawie Data Processing Amendment.
 • Proficio Marketing s.r.o. - z siedzibą Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno-střed, IČ: 01749315, zarejestrowana pod sygn. akt C 79259 przez Sąd Krajski w Brnie. Spółka ta zapewnia dla nas reklamę PPC, eksport oraz import danych i inne.
 • AVANTRO s.r.o. z siedzibą Jeseniova 1151/55, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04997476, zarejestrowana pod sygn. akt C 256795 przez Sąd Miejski w Pradze. Z ich usługi Foxentry korzystamy w celu podpowiadania adresów w koszyku.
 • FinStat s. r. o. z siedzibą Ľudmily Kraskovskej 1402/14 Bratislava 851 10, IČO: 47165367, zarejestrowana pod numerem 89268/B przez Sąd Powiatowy Bratislava I. Spółka ta zapewnia weryfikację REGON (IČ) i NIP (DIČ) w koszyku zakupowym.
 • Proof & Reason, s.r.o. z siedzibą Kollárova 703, 508 01 Hořice, IČ: 61679992, zarejestrowana pod sygn. akt C 18409 przez Sąd Krajski w Hradcu Králové. Spółka ta zapewnia dla nas rozwój naszych stron internetowych i zarządzanie bazą danych sklepu internetowego oraz wysyłanie e-maili transakcyjnych (potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie zapłaty za towar, etc).
 • Hotjar Ltd z siedzibą Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta, Company Registration Number C 65490. Z ich usług korzystamy w zakresie analityki internetowej.
 • Milan Šebesta z siedzibą Oblá 460/81, 634 00 Brno - Nový Lískovec, Brno-město, IČ: 72350741.
 • Microsoft Corporation z siedzibą One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Dodatkowe informacje znajdziesz w ich zasadach ochrony danych tutaj Oświadczenie spółki Microsoft dotyczące zasad ochrony danych osobowych.
 • Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03668681, zarejestrowana pod sygn. akt C 86206 przez Sąd Krajski w Brnie. Spółka ta zapewnia dla nas funkcjonowanie aplikacji do chatowania na naszych stronach internetowych.
 • VSHosting s.r.o. z siedzibą Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 61505455, zarejestrowana pod sygn. akt C 29746 przez Sąd Miejski w Pradze. Spółka ta zapewnia dla nas hosting stron internetowych.
 • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, NIP: 527-267-70-09. Firma przeprowadza dla nas badania zadowolenia klientów w ramach programu Słucham swoich klientów.

Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie udostępniamy naszemu biuru podatkowemu i księgowemu BDO Audit s.r.o. z siedzibą V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 45314381, zarejestrowana pod sygn. akt C 7279 przez Sąd Miejski w Pradze.

Twoje dane osobowe możemy czasami udostępnić również innym kontrahentom, o ile jest to stosowne i proporcjonalne do celu ich przetwarzania.

Twoje prawa i inne ważne informacje

Prawo do dostępu do danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeżeli tak, przysługuje Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu e-mail info@top-opakowania.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy niedokładne lub niezupełne dane osobowe, masz prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia

Jeżeli żądasz usunięcia Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe usuniemy, jeżeli (i) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody, i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, (iii) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych, (iv) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub (v) przestał istnieć obowiązek ustawowy przetwarzania wynikający z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Dopóki nie rozwiążemy jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe mogą być z wyjątkiem ich przechowywania przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw osoby trzeciej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymania dotyczących Ciebie danych osobowych, (i) które nam dostarczyłeś oraz (ii) których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz (iii) które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi. Jeżeli wykonanie tego prawa mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób, nie będziemy mogli Twojego żądania spełnić.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władztwa publicznego lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich. Jeżeli następnie nie wykażemy istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeżeli nie wykażemy, że przetwarzanie jest dla nas niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przetwarzanie na podstawie sprzeciwu niezwłocznie zakończymy.

Inne ważne informacje

Twoje wnioski z reguły rozpatrujemy bezpłatnie, ponieważ jest dla nas ważne, abyś miał pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku powtarzających się lub oczywiście nieuzasadnionych wniosków o wykonanie wyżej wymienionych praw będzie nam jednak przysługiwało prawo do naliczenia stosownej opłaty za realizację danego prawa, ewentualnie prawo odmowy jego wykonania. O takim sposobie postępowania zostaniesz z wyprzedzeniem poinformowany.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, skontaktuj się z nami pod adresem info@top-opakowania.pl. Na Twoje pytania lub prośby odpowiemy bez zbędnej zwłoki.

Nasza działalność jest nadzorowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, do którego w przypadku niezadowolenia możesz zwrócić się ze skargą. W przypadku kontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych możesz w celu sprawniejszej identyfikacji naszej firmy użyć numeru rejestracyjnego 00063648.Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej urzędu www.uoou.cz.

Produkty w koszyku

Koszyk możesz wykorzystać jako listę zakupów

Produkty w nim zostaną zapamiętane na później